Parafia Kosztowy


Strona w budowie...

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 09.11.2014

7.30 Godzinki

8.00 Dziękczynna Opatrzności Bożej i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla matki chrzestnej Heleny Sorek z ok 90 rocz. urodzin.

10.30 1/ Dziękczynna Opatrzności Bożej i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ryszarda Nosek z ok. 50 rocz. urodzin.

2/ Dziękczynna Opatrzności Bożej i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Jana Łyp z ok. 80 rocz. urodzin i bł.Boże dla całej rodziny.

16.30 Nieszpory

17.00 Za Parafian

Poniedziałek 10.11.2014 Wspomnienie św.Leona Wielkiego.pap i dK

6.30 Różaniec za Synod

7.00 1/ Za + Leokadię Brzoska w rocz śm.++ rodziców i rodzeństwo d w cz c.

2/ Za + Juliana Dominiaka od sąsiadów z os. Sigma.

Wtorek 11.11.2014 Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa Święto Niepodległości

16.30 Różaniec za Synod

17.00 1/ O Bożą opiekę i wstawiennictwo NMP Częstochowskiej dla naszej Ojczyzny.

2/ Za ++ Alojzego i Marię Beck ich ++ rodziców, Franciszka i Annę Jochemczyk, ich rodziców, syna Bernarda,++ z rodzin Beck, Jochemczyk, Ziętek.

Środa 12.11.2014 Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz. Święto Niepodległości

6.30 Różaniec za Synod

7.00 Za + Leokadię Włosek od ciotki Heleny i córek.

Czwartek 13.11.2014 Wspomnienie św.Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski.

6.30 Różaniec

7.00 1/ Za +Leokadię Włosek od siostry Anny.

2/ Za + Juliana od rodziny Słowik.

Piątek 14.11.2014

16.30 Różaniec

17.00 1/Za + Cecylię Sapeta w 20 rocz śm i wspom urodzin ++ rodziców i teściów za + zięcia Witolda Sowa,++ z pokrewieństwa i d w cz c

2/Za +Pawła Kubica,++jego rodziców Cecylię, Anielę i Alojzego Wilk ++ z rodzin Kubica, Wilk, Jamrozy, Marię i Konrada Wola.

Sobota 15.11.2014

7.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu – cicha adoracja.

7.30 Różaniec o pokój.

8.00 1/ Za +Erwina Włosek i ++ z chóru w Krasowach.

2/ Za + Barbarę Kęcką w wspom. ur za + jej ojca Bogusława, teściów Antoniego i i Heleny oraz szwagra Stefana /zam od męża z córkami/

3/ Za ++ zalecanych.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 16.11.2014

7.30 Godzinki

8.00 Do MB Częstochowskiej za Aleksandrę Szwajcok katechetkę w 50 rocz. urodzin.

10.30 Do św. Cecylii o Boże Bł. i zdrowie dla członków chóru Parafialnego „Magnificat".

16.30 Nieszpory

17.00 Intencja wolna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

09.11-16.11.2014

1. Dziś zbiórka przed kościołem przeznaczona na pomoc dla ocalenia chrześcijan w Syrii. Kolekta kopertowa na potrzeby naszej parafii w przyszłą niedzielę. /ogrzewanie i odbudowa strony internetowej/.

2. We wtorek 11.11 modlimy się o pomyślność naszej Ojczyzny i wszystkich Jej mieszkańców na mszy św. o godz.17.00

3. W tym tygodniu zapraszam do wspólnej modlitwy Różańca św. wszystkich parafian codziennie pół godziny przed Mszą św. szczególnie zaś parafian z os.Sigma i Józefka.

4. Chór parafialny spotyka się w środy o godz. 18.45.Zapraszam z chórzystami wszystkich chętnych. Przyszłą niedzielę w naszej archidiecezji będziemy przeżywać jako Dzień Muzyki Liturgicznej.

5. Ks. abp Wiktor Skworc i Sekretariat Synodu serdecznie zapraszają członków zespołów synodalnych na dzień skupienia w rocznicę otwarcia II Synodu Archidiecezji Katowickiej - niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata (23.11). Będzie nam miło, jeśli w dniu skupienia uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich zespołów synodalnych Archidiecezji. Początek spotkania o 10.00 krypta Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

6. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie Rodzin Katolickich naszej parafii w salce; temat

„Modlitwa chrześcijanina z Pismem świętym.”

7. Spotkanie młodzieży Oazowej rozpoczyna się liturgią Mszy św. w piątek, po czym spotkanie w salce.

8. W gablotkach parafialnych znajduje się ogłoszenie dotyczące wyborów samorządowych.

9.Parafia organizuje od 15 – 25.05 2015 pielgrzymkę do Sanktuariów na Bałkanach,do

Serbii,Albanii,Czarnogóry,Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji.Koszt :2380 zł.Informacje

w kancelarii i gablotce na parkingu.

10. W kancelarii parafialnej zamawiamy intencje mszalne na 2015r.

11. Wspólnie dziękujemy grupie Parafian za posprzątanie naszego kościoła na dzisiejsze spotkanie. W sobotę na godz. 10.00 zapraszam do sprzątania parafian z ul.Dzióbka 62-do końca.

12.W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołami na potrzeby organizacyjne Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016

„Tworzenie jest robieniem czegoś z niczego.”

św.Albert Wielki

Bardzo prosimy mężczyzn do pomocy przy budowie chodnika na cmentarzu między sektorem 10 a 0 w środę od godz.8.30.

Apel przed wyborami samorządowymi

Apel Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim przed wyborami samorządowymi (16 listopada 2014)

Każda decyzja indywidualna i zbiorowa, niezależnie od tego, czy dotyczy dnia powszedniego, czy też rzeczy przekraczających codzienność, zawsze poprzedzona jest wyborem określonych wartości. Ważne, by były to wartości przez nas uznawane i akceptowane.
Wartością jest również uczestnictwo w wyborach samorządowych. To wyraz obywatelskiej i chrześcijańskiej troski o pomyślny rozwój społeczności, w której żyjemy. Bierność, obojętność, apatia i brak obywatelskiego zaangażowania w tym względzie oznaczałyby rezygnację z części naszej podmiotowości, stanowiłyby zgodę na „zniewolenie przez innych”, na trwanie w złudnym przekonaniu, że to nie ja, ale „oni” są odpowiedzialni za mnie, za losy życia mojego i moich najbliższych.
W Europie, także w Polsce, toczy się dzisiaj spór o wartości podstawowe dla życia społecznego: relatywizowana jest wartość ludzkiego życia; podważana jest fundamentalna rola naturalnej rodziny; w przestrzenie publiczne przenika swoista chrystianofobia. To nie jest nasz świat wartości.
Świadomy wybór wartości na płaszczyźnie życia zbiorowego stanowi miarę dojrzałości społeczeństwa demokratycznego. Musimy nauczyć się wybierać takie wartości, które najlepiej służą materialnej i duchowej pomyślności naszych miast, wsi, gmin, powiatów, województw, a pośrednio także całego państwa. Musimy nauczyć się wybierać takich ludzi, którzy dają gwarancję, że wyznawanym przez nas wartościom się nie sprzeniewierzą i nie sprowadzą ich na rynek politycznego targowiska.
Od każdego z nas zależy, czy wybierzemy dobro, prawdę i piękno, a tym samym dobrobyt i pomyślność naszych rodzin i wspólnot. Od każdego z nas zależy, czy wskazani przez nas przedstawiciele będą swoimi decyzjami odważnie kształtować przyszłość we władzach samorządowych; czy będą wspierali i rozwijali bliskie i przyjazne nam formy życia społecznego, budowane na wartości życia ludzkiego, rodziny oraz na chrześcijańskich zasadach ładu społecznego.
Misja społeczna Kościoła nie jest czymś drugorzędnym w stosunku do jego misji głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów, lecz wraz z nimi stanowi istotę Kościoła. Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim zwraca się z apelem o aktywny udział w wyborach do samorządu terytorialnego 16 listopada 2014 r. Oddanie głosu na osoby kompetentne, uczciwe, rzetelne i wierne wartościom, jest nie tylko wyrazem poparcia tych wartości i ludzi, którzy je wcielają w życie, ale także elementem odpowiedzialności za budowanie dobra wspólnego społeczności lokalnych i całego państwa. Podczas nadchodzących wyborów trzeba, abyśmy jasno i zdecydowanie opowiedzieli się po stronie uniwersalnych wartości chrześcijańskich.

Naszą ziemię obiecaną musimy własną mądrością i pracą urządzać, a w dziele tym niech Duch święty udziela nam darów dobrej rady, męstwa i roztropności.

Rada Społeczna
przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim

Katowice, 3 listopada 2014

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie


2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego


Metropolitalny Rok Rodziny: Rodzina Miłością Wielka


REKOLEKCJE PARAFIALNE PRZED WIZYTACJĄ KANONICZNĄ


19 - 21 Października 2014

Rekolekcjonista: ks.Grzegorz Kolbiarz


Niedziela 19 października 2014


Msza święta z nauką rekolekcyjną: 8.00, 10,30, 17.00Poniedziałek 20 października 2014

18.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną

19.00 - Nauka stanowa dla rodziców wychowujących dzieci i młodzież,

szczególnie dla rodziców i świadków młodzieży przystępującej

do sakramentu bierzmowaniaWtorek 21 października 201418.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną,szczególnie dla małżonków

( odnowienie przyrzeczeń sakramentu małżeństwa)

19.00 - Nauka stanowa dla młodzieży


PARAFIA KOSZTOWY

WSPÓLNOTY I GRUPY PARAFIALNE PROWADZĄCE

RÓŹANIEC W ARCHIDIECEZJALNYM

ROKU RODZINY 2013/2014


1. APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

2. LEGION MARYI

3. Szkoła podstawowa kl.3 po I komunii św.

4. RODZINA RADIA MARYJA

5. CHÓR PARAFIALNY

6. RÓŻE RÓŻAŃCOWE - żeńskie


7. Kandydaci do Bierzmowania

8. Akcja Katolicka

9. LEGION MARYI

10.SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI

11. Młodzież Oazowa

12. DZIEŃ PAPIESKI

13. Różaniec Fatimski


14. Gimnazjum kl.I

15. Róże Różańcowe - męskie

16. Grupa Pielgrzymkowa

17. Rodzice i dzieci kl. II przygotowujący się do I komunii świętej.

18. Bractwo NajświętszegoSakramentu

19. Bractwo Bożego Miłosierdzia

20. Bractwo Pielgrzymkowe21. Gimnazlum kl.II

22. RÓŻE RÓŻAŃCOWE męskie i żeńskie

23. APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

24. Wizytacja ks.Acybiskupa Wiktora Skworca - WSZYSCY WIERNI

25. Bractwo Najświętszego Sakramentu

26. WSZYSCY WIERNI

27. MINISTRANCI


28. Gimnazjum kl.III + Ruch Światło Życie

29. APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

30. LEGION MARYI

31. Szkoła podstawowa kl. IV i V


WIZYTACJA KANONICZNA KSIĘDZA ARCYBISKUPA

WIKTORA SKWORCA

W PARAFII MB CZĘSTOCHOWSKIEJ W KOSZTOWACH

PIĄTEK , 24 października 2014 roku

godz. 10.45 - Powitanie na probostwie

godz. 11.00 - Odwiedziny w przedszkolu publicznym

godz. 11.30 - Odwiedziny w przedszkolu niepublicznym

godz. 12.45 - Odwiedziny Gimnazjum numer 6

godz. 13.30 - Odwiedziny Szkoły Podstawowej nr 16

godz. 16.45 - liturgiczne powitanie Księdza Arcybiskupa w kościele

godz. 17.00 - Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa

godz. 18.15 - Spotkanie z grupami starszymi w kościele:

/ Akcja Katolicka, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Chór parafialny „ Magnifikat”

Legion Maryi, Rodzina Radia Maryja, Oaza Młodzieżowa, Wspólnota Rodzin

Katolickich, Zespół Charytatywny, Żywy Różaniec.Strażacy ,Zespół regionalny

,,Kosztowioki”

godz.19.45 - spotkanie z Radą Parafialną i Parafialnym Zespołem Synodalnym

NIEDZIELA, 26 października 2014 roku

godz. 8.00 - Eucharystia z homilią Księdza Arcybiskupa

godz. 10.00 - Spotkanie z grupami młodszymi w kościele:

-Dzieci klas II przygotowujące się do I Komunii św.

-Ministranci

-Koło misyjne dzieci i młodzieży

godz.10.30 - Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem ks.AbpWiktora Skworca.